Meestgestelde vragen

Waarom zou je Heppie-de-Peppie willen inzetten?

Omdat je graag wilt weten of jouw flexwerkers goed in hun vel zitten. Zodat je in gezamenlijkheid en op lange termijn hun welbevinden op het werk kunt verbeteren.

Kort en bondig? Om 3 redenen:

a. verbeteringen te willen bieden vanuit goed werkgeverschap,
b. om te werken aan meer verbinding met je flexkrachten en
c. dit (in)direct te gebruiken voor verzuimpreventie.

De app geeft jou en je medewerker handvatten om samen zijn werkbeleving en productiviteit te bevorderen en ziekteverzuim te minimaliseren.

Met Heppie-de-Peppie wordt een medewerker zich meer bewust van zijn werkbeleving en de bijdrage van zijn werk aan zijn werkgeluk. Dit stimuleert hem de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn welbevinden.

Voordelen voor jou als intermediair zijn o.a.:

a. verzuimreductie,
b. langer en beter kunnen (door) plaatsen van flexkrachten en
c. je adviesfunctie naar en de binding met je opdrachtgever/inlener te verbreden en verdiepen.

Simpel, klik op de button ‘Meld je aan’ op de homepage van Heppie-de-Peppie of neem rechtstreeks contact op met ons, via: aanmelden@Hepppie-de-Peppie.nl

Wij bieden je dan een gratis introductie webinar aan. Daarna gaan we snel regelen dat je gebruik kunt maken van de app.

Dat is dus het goede nieuws! De investeringen die verbonden zijn aan het gebruik van Heppie-de-Peppie kunnen worden vergoed vanuit de cao verplichting van 1,02% die vanuit de loonsom wordt gereserveerd om Duurzame Inzetbaarheid van flexkrachten te bevorderen. Deze verplichting geldt voor flexkrachten met een fase 1 en 2 of A contract.

Op dit moment is de app nog alleen in de Nederlandse taal beschikbaar. Gezien de vele arbeidsmigranten in de flexbranche en de vraag uit de markt is daarom besloten om vanaf medio 2021 de app ook beschikbaar te maken in de Engelse en Poolse taal. We houden graag rekening met je wensen!

Ja zeker! Heppie-de-Peppie is geschikt gemaakt voor alle bedrijven die werken met personeel. Je kunt daarbij denken aan bedrijven in o.a. de zorgsector, onderwijs, ICT, transport/logistiek, toerisme, horeca, offshore en techniek. Het grote voordeel is dat je op afstand met de app zeer frequent het werkgeluk van je medewerkers in kaart brengt en direct daarop kan anticiperen. Zeker nu mensen steeds meer vanuit huis werken of vaak onderweg zijn en je elkaar minder ziet dan je wellicht gewend was, is regelmatig contact van grote waarde.

De kosten voor het gebruik van de app en backoffice van Heppie-de-Peppie, wordt gebaseerd op het aantal deelnemers. Je kan kiezen uit 4 flexibele abonnementsvormen, afhankelijk van je verbruik. Uitgaande van een aantal gemiddelden zoals uurloon, werkbare uren en weken op jaarbasis, komen de kosten tussen de 2 en 3 cent per gewerkt uur, per medewerker. Een berekening op maat is zo voor je gemaakt!

Je sluit een abonnement af voor een periode van 12 maanden ingaande de datum van aanmelding. Het abonnement kan je tussentijds up- en downgraden zodat je flexibel bent in je aantal deelnemers en dus kosten. Opzeggen is 2 maanden voor het verstrijken van de 12 maanden, anders wordt het stilzwijgend verlengt telkens voor een periode van 12 maanden.

Iedereen die de gratis introductie webinar heeft gevolgd, krijgt de mogelijkheid om 1 maand gratis te testen en daarna te beoordelen of je er mee door wilt gaan. Da’s een mooi aanbod hè?

Heppie verder nog vragen?