Prywatność

Prywatność

Heppie-de-Peppie szanuje prywatność wszystkich użytkowników: organizacji i kandydatów. Traktujemy dane osobowe, które nam przekazujesz, z zachowaniem ścisłej poufności. Używamy Twoich danych wyłącznie w celu szybkiego i łatwego świadczenia naszych usług.

Co Heppie-de-Peppie robi z Twoimi danymi?

Podczas rejestracji potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Używamy Twojego adresu e-mail, aby informować Cię o postępach, przesyłać informacje i informować Cię o bieżących sprawach. Jeśli uczestniczysz w programie i korzystasz z aplikacji, możesz podać nazwę użytkownika i hasło. Ma to tę zaletę, że wystarczy raz wpisać swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Przechowujemy te dane na bezpiecznym serwerze.

100% anonimowy

Raporty i/lub inne informacje są widoczne tylko dla osób upoważnionych przez Heppie-de-Peppie. Nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Dane są w 100% anonimizowane do dalszych (naukowych) badań. Dlatego nie można ustalić żadnego związku między osobami a wynikami badań.

100% poufne

Heppie-de-Peppie będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielania Tobie i Twojemu pracodawcy porad dotyczących utrzymania lub uzyskania większego szczęścia w pracy oraz prowadzenia ukierunkowanych badań. W tym celu wymagana jest wyraźna zgoda obu stron. Dane będą udostępniane wyłącznie stronom trzecim zaangażowanym w realizację Twojego zlecenia. Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas strony są zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

100% dowód na RODO

Automatyzacja i przetwarzanie danych w Heppie-de-Peppie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi opisanymi w ustawie o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu informowania i doradzania kandydatom i organizacjom w kwestiach związanych ze szczęściem w pracy. W każdej chwili masz prawo do „bycia zapomnianym”, w takim przypadku usuniemy Twoje dane z naszego systemu. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do swojego pracodawcy.