Privacy

Privacy

Heppie-de-Peppie respecteert de privacy van alle gebruikers: van organisaties én kandidaten. Wij behandelen de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt strikt vertrouwelijk. Je gegevens gebruiken we uitsluitend om onze dienstverlening snel en gemakkelijk te laten verlopen.

Wat doet Heppie-de-Peppie met je gegevens?

Als je je registreert hebben we je naam en je e-mailadres nodig. Wij gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te houden van de voortgang, informatie toe te zenden en je op de hoogte te houden van actuele zaken. Als je deelneemt aan het programma en gebruik maakt van de app kun je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Dit heeft als voordeel dat je je naam, telefoonnummer en e-mailadres slechts één keer hoeft in te vullen. Die gegevens bewaren we op een beveiligde server.

100% anoniem

Rapportages en/of andere informatie zijn uitsluitend zichtbaar voor de door Heppie-de-Peppie geautoriseerde personen. Ze worden nimmer vrijgegeven aan derden. Voor verder (wetenschappelijk) onderzoek worden de gegevens 100% geanonimiseerd. Er kan dus geen relatie worden gelegd tussen personen en onderzoeksresultaten.

100% vertrouwelijk

Heppie-de-Peppie zal je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om jou en je werkgever te helpen met advies voor het behouden of verkrijgen van meer werkgeluk en om gericht onderzoek te doen. Hiervoor wordt aan beide partijen expliciet toestemming gevraagd. De gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

100% AVG-proof

De automatisering en dataverwerking van Heppie-de-Peppie is volledig afgestemd op de huidige wettelijke bepalingen zoals beschreven in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren je persoonlijke gegevens met als doel kandidaten en organisaties te kunnen informeren en adviseren over de thema’s rondom werkgeluk. Te allen tijde heb je het recht om ‘vergeten te worden’, in dat geval zullen wij je gegevens verwijderen uit ons systeem. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij jouw werkgever